Om sjarkEn

Vi er i gang med planene for en årlig festival på Dønna, med hovedfokus på båt- og fiskerinæringen som har vært en av de viktigste bidragsyterne på Dønna opp igjennom tidene. 

For at denne spennende historien og den eventyrlige reisen fra snart 100 år tilbake i tid og frem til i dag, ikke skal gå i glemmeboken, ønsker vi å lage et festival-program som også videreformidle denne reise til dagens og fremtidens generasjoner.

Veien har vært lang og kronglete fra den tiden til dagens topp moderne trål -og ringnotsnurper og brønnbåter som har sin hjemmehavn i Åkervågen. Det skal heller ikke glemmes at det også har vært sildmottak og notbøteri her.

Dønna / Åkervågen er utpekt som båt- og fiskerihavn nr. 1 i Nord-Norge.

I disse dager holder både Marine Harvest og LetSea på å etablere hjemmehavn for noen av sine aktiviteter.

Kombinert med dette ønsker vi å gi opplevelser for Alle.  Barn –og familieaktiviteter, konserter, dans Artiracet og andre sportsaktiviteter.

VELKOMMEN TIL ÅKERVÅGEN, SOMMEREN 2017!!!!